Paslaugų sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos (atnaujinta 2020.11.27)

Šios naudojimo arba paslaugų teikimo sąlygos (PTS) yra susitarimas tarp Jūsų arba subjekto, kuriam atstovaujate, ir kurio vardu vykdote šį susitarimą (toliau - "Jūs" arba "Jūsų"), ir -----, UAB (toliau - BENDROVĖ, "Mes" arba "Mūsų"). Naudodamiesi mūsų Paslaugomis sutinkate laikytis šių PTS ir mūsų privatumo politikos. PTS gali būti papildomos ar keičiamos bet kuriuo metu. Naudojantis mūsų Paslaugomis, sutinkate su tokiais PTS pakeitimais. Naujausią šių PTS versiją visuomet galima rasti čia.

Mes prisiimame atskomybę už produktus ir paslaugas, kuriuos mes teikiame tiesiogiai, tačiau neatsakome už Jūsų ar trečiųjų šalių, t.y. paslaugų teikėjų ar asmenų, kurie naudoja Jūsų produktus ir paslaugas, veiksmus.

 

PASLAUGOS

BENDROVĖ savo klientams teikia aibę paslaugų ir produktų, kurie šiose PTS bendrai vadinami kaip "Paslaugos". Nepriklausomai nuo to ar paslauga yra mokama, ar ji teikiama kaip bendro paslaugų ar produktų paketo dalis, arba yra nemokama, bet kokia paslauga, kurią užsakote BENDROVĖ, patenka į "Paslaugos" sąvoką, apie kurią kalbame šiose PTS ir mūsų privatumo politikoje.

Paslaugas taip pat gali teikti trečiosios šalys, tačiau bet koks aparatinės įrangos gedimas ar programinės įrangos defektai, susiję su tokiais trečiųjų šalių produktais ar paslaugomis, kuriuos pardavė, licenzijavo arba suteikė BENDROVĖ, nepažeis mūsų įsipareigojimų pagal šias PTS.

Paslaugų specifikacijos ir įkainiai gali būti keičiami (tiek Mūsų, tiek trečiųjų šalių), tačiau mes įsipareigojame informuoti Jus (išskyrus domenų kainų pasikeitimus) prieš ne mažiau kaip 30 dienų iki atliekant Paslaugų pakeitimus.

 

PASKYROS SUKŪRIMO IR NAUDOJIMO ATSAKOMYBĖ

Registruodamiesi ar naudodamiesi Paslaugomis, jūs patvirtinate, kad esate 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus arba vyresni. Paslaugos yra skirtos tik vartotojams, kuriems yra suėję 18 metų. Bet kokia paskyros registracija, naudojimasis ar galimybės naudotis Paslaugomis sudarymas asmeniui iki 18 metų yra neleistinas ir pažeidžia šį Susitarimą.

Jei naudojate Paslaugas kito asmens ar ūkio subjekto vardu, Jūs patvirtinate, kad esate įgalioti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Paslaugomis, tų subjektų vardu.

Jūs įsipareigojate pateikti tikslią, aktualią ir išsamią informaciją pildant registracijos, ir/arba Paslaugų užsakymo formas. Susisiekti su Jumis mes naudosime Jūsų el. pašto adresą, kurį nurodėte registracijos metu. Privalote užtikrinti, kad Jūsų paskyros kontaktinė informacija visuomet būtų tiksli, teisinga ir išsami. BENDROVĖ neatsako už Paslaugų galiojimo nutraukimą (įskaitant, bet neapsiribojant domenų registracija) dėl pasenusios kontaktinės informacijos.

Jūs sutinkate būti visiškai atsakingas už bet kokį Jūsų paskyros naudojimą ir bet kokius veiksmus, kurie atliekami naudojant jūsų paskyrą. Taip pat sutinkate būti atsakingi už slaptažodžių ar kitos informacijos, susijusios su jūsų paskyros saugumu, konfidencialumo išlaikymą.

 

ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

Jūs sutinkate mokėti už Paslaugas iš anksto už laikotarpį, kuriuo Paslaugos bus teikiamos ir įsipareigojate laiku apmokėti gaunamas sąskaitas tiek už naujas Paslaugas, tiek už Paslaugų pratęsimą. Gauti mokėjimai pirmiausia bus naudojami Jūsų seniausioms neapmokėtoms sąskaitoms padengti.

Jūs sutinkate, kad Paslaugų pratęsimo mokesčiai būtų nuskaitomi automatiškai atėjus Paslaugų pratęsimo laikui, jei Jūsų pasirinktas atsiskaitymo būdas yra palaikomas mokėjimo sistemos ir Jūs neatsisakėte Paslaugos. Jūs bet kada galite atšaukti automatinį mokėjimą.

Į Paslaugų kainas neįskaičiuoti jokie atitinkamos jurisdikcijos taikomi mokesčiai, pvz. pridėtinės vertės mokestis (PVM). Taikomi mokesčiai bus įtraukti į BENDROVĖS sąskaitą atskiromis pozicijomis ir turi būti apmokėti kartu su Paslaugų kaina.

Sąskaitos turi būti sumokėtos per sąskaitos apmokėjimo terminą, kuris yra nurodytas sąskaitoje. Vėlavimas apmokėti pateiktas sąskaitas gali sąlygoti Paslaugų tiekimo sustabdymą, išjungimą ir anuliavimą. Mes taip pat galime išjungti priėjimą prie paskyros, kol mokėjimas nebus gautas. Jūs įsipareigojate padengti dėl neapmokėtų sąskaitų BENDROVĖ patirtas išlaidas, tame tarpe skolos išieškojimo kaštus.

Priėjimo prie paskyros atkūrimui gali būti taikomas atskiras mokestis, tačiau mes neįsipareigojame išsaugoti ir atkurti sustabdytas ar išjungtas paslaugas.

 

TURINYS

Jūsų talpinamas turinys turi nepažeisti galiojančių įstatymų, trečių šalių asmenų ar asmenų grupių teisių, neskatinti neapykantos ir nepažeisti autorinių teisių.

Pašto šiukšlių (SPAM) siuntimas yra draudžiamas. Visų pirmiausia tai apima nepageidaujamos reklamos siuntimą trečiosioms šalims. Siunčiant el. laiškus, draudžiama pateikti klaidingą siuntėjo informaciją arba nuslėpti siuntėjo tapatybę kitomis priemonėmis. Jei bet kuris "BENDROVĖ" valdomas domenas dalyvauja siunčiant laiškus, kurie gali būti identifikuojami kaip SPAM, domenas suspenduojamas, o priėjimas prie domeno valdytojo paskyros blokuojamas.

 Toliau išvardintas turinys yra nepriimtinas Mūsų serveriuose:

 1. Pornografinis turinys.
 2. Neapykantą skaitinančios, rasistinės ir/arba įžeidžiančio turinio svetainės.
 3. Svetainės, reklamuojančios neteisėtą veiklą.
 4. Neteisėto, grasinančio, šmeižikiško turinio svetainės.
 5. Lošimų svetainės.
 6. Kriptografinę valiutą generuojančios programos.
 7. Žaidimų serveriai.
 8. IRC (Internet Relay Chat) serveriai.
 9. Interneto resursų indeksavimo tarnybos, paieškos sistemos.
 10. Torrent ir/arba kito tipo P2P (peer to peer) svetainės, kliento ir/arba serverio programinė įranga.
 11. Forumai ir/arba svetainės, kuriose platinama „warez“, piratinė programinė įranga ir/arba kitoks neteisėtas turinys.
 12. Virusai ar kitos kenkėjiškos kompiuterinės programos.
 13. Įsilaužimo metodus propaguojančios ir aprašančios ("Hacker") svetainės ir/arba programinė įranga.
 14. Tarpiniai ("Proxy") serveriai ir/arba vartotojo tapatybę slepiančios programos ("Anonymizers").
 15. Masinis el. pašto siuntimas.

Mes turime teisę užblokuoti prieigą prie paskyros bet kuriam klientui, kuris talpina aukščiau išvardintą turinį mūsų serveriuose, be atskiro įspėjimo.

 

IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

BENDROVĖ pasilieka teisę peržiūrėti ir apriboti paskyras dėl per intensyvaus procesoriaus, duomenų saugyklos ir kitų išteklių naudojimo, kuris gali būti padarytas dėl PTS pažeidimo.

Draudžiama naudoti paskyrą neprižiūrimiems „server“ tipo procesams, tokiems kaip: IRC tarnybos, failų dalinimosi (P2P) tarnybos, „torrent“ tarnybos, žaidimų serveriai, „cron“ procesai, kurie vykdomi didesniu nei 15 minučių dažnumu.

 

PASKYROS SAUGUMAS

Jūs prisiimate pilną atsakomybę už veiksmus, atliekamus su Jūsų paskyra ir prisijungimo prie paskyros duomenimis. Privalote užtikrinti, kad prisijungimo duomenys būtų slapti ir neperduoti tretiesiems asmenims, o Jūsų naudojama programinė įranga būtų saugi ir laiku atnaujinama. Už Jūsų patirtus nuostolius dėl prarastų prisijungimo duomenų ar nesaugios programinės įrangos naudojimo, prarastų duomenų BENDROVĖ neatsako.

Jūs sutinkate suteikti BENDROVĖ priėjimą prie savo paskyros, kad Mes galėtumėme pašalinti su Jūsu paskyra susijusius techninius nesklandumus ir užtikrinti, kad laikomasis šių PTS. BENDROVĖ pasilieką teisę pašalinti kenkėjiškus Jūsų paskyroje esančius duomenis ir/arba keisti rinkmenų, katalogų prieigos teises.

 

PAGALBA

Mes pasistengsime suteikti reikiamą pagalbą naudojant Mūsų Paslaugas. Nėra būdų išbandyti visus galimus programinės įrangos sąveikos variantus, todėl galėsime suteikti tik bendrą su Paslaugomis susijusią informaciją. Taip pat nesame atsakingi už trečiųjų šalių programinės įrangos veikimą ir palaikymą BENDROVĖS sistemose. Nepaisant aukščiau paminėtų aplinkybių, mes suteiksime pagalbą, jei tai bus Mūsų kompetencijoje.

 

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

BENDROVĖ suteikia 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją svetainių talpinimo paslaugoms klientams, kurie atliko pirmąją mokėjimą naudodamiesi su kredito kortele arba "PayPal" (jei taikoma) sistema. 14 dienų laikotarpis skaičiuojamas nuo paslaugos užsakymo (paskyros registracijos) dienos. Pinigų grąžinimo garantija netaikoma užsakant paslaugų atnaujinimus, pratęsimus ar papildomas paslaugas, taip pat apmokant už paslaugas bankiniu pervedimu. Pinigų grąžinimo garantija taikoma tik naujai registruotoms paskyroms (t.y. jei anksčiau jau turėjote paskyrą dcensy.com, ją išregistravote ir vėl užsiregistravote, arba jei sukūrėte antrą paskyrą, pinigų grąžinimo garantija netaikoma).

Paskyroms, kurios panaikinamos dėl PTS pažeidimų, sumokėtos lėšos negrąžinamos. Domenų registracija, SSL sertifikatai, trečiosios šalies programinės įrangos diegimo, atsarginių kopijų atstatymo ir/arba Paslaugų migracijos (perkėlimo) mokesčiai nėra kompensuojami. Pinigų grąžinimas narystei, jei pasinaudojus ja buvo įsigytos kitos paslaugos, negalioja.

 

PASLAUGŲ NAUDOJIMO AR TIEKIMO NUTRAUKIMAS

Bet kuri šalis gali nutraukti Paslaugų naudojimą arba tiekimą nenurodžiusi priežasties, raštu pranešdama prieš 14 (keturioklika) dienų kitai šaliai. Norėdami nutraukti naudojamiesi paslaugomis, privalėsite patvirtinti savo, kaip Paslaugų naudotojo, tapatybę. Tokio nutraukimo atveju Jūs privalėsite apmokėti už paslaugų aktyvavimo ar pratęsimo mokesčius aktualiu Paslugų tiekimo periodu.

Mes pasiliekame teisę nedelsiant sustabdyti ar anuliuoti Paslaugas be atskiro įspėjimo:

 1. Už šių PTS pažeidimą.
 2. Už laiku neapmokėtas sąskaitas.
 3. Siekdami apsaugoti BENDROVĖS sistemas ar Paslaugas.

 

PROFESIONALUS ELGESYS

BENDROVĖ rimtai vertina bet kokį įžeidžiantį, užgaulų ar grasinantį Mūsų darbuotojams ar bendrovei adresuotą turinį. Toks neprofesionalus elgesys gali tapti pagrindu Paslaugų teikimo sustabdymui, paskyros anuliavimui ir tolesniems teisiniams veiksmams.

 

ATSAKOMYBĖ

Jūs sutinkate, kad BENDROVĖ neprisiima jokios atsakomybės už Jūsų talpinama turinį, kurį Jūs ar Jūsų klientai pasiekia iš interneto.

BENDROVĖ (tame tarpe BENDROVĖS darbuotojai ir savininkai) neatsako dėl Jūsų, Jūsų klientų ar lankytojų galimai patirtus bet kokius nuostolius, susijusius su Mūsų Paslaugomis. Tai liečia taip Jūsų naudojamą programinę ir BENDROVĖ aparatinę įrangą. BENDROVĖ taip pat neatsako už trečiųjų šalių programinę ir aparatinę įrangą.

FORCE MAJEURE

Nė viena šalis nėra atsakinga už įsipareigojimų pagal šias PTS nevykdymą, išskyrus laiktu neatliktus mokėjimus, jei toks nevykdymas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėmis.

expand_more